937 74 52 30 mantgrup@mantgrup.com

MANTENIMIENTO DE GENERADORES S.L.

Grups electrògens

Manteniment preventiu

 

Els grups electrògens d’emergència són màquines estacionàries que estan permanentment connectades a el sistema elèctric de la seva empresa, revisant constantment la qualitat de l’energia subministrada pel distribuïdor, és per aquest motiu que hi ha diferents elements dins de el sistema que funcionen les 24 hores del dia i per tant pateixen un deteriorament tot i que el grup electrogen no funcioni. És en aquest aspecte on el nostre servei tècnic intervé a fi de poder realitzar un exhaustiu control sobre els diferents components que integren l’equip (carregador de manteniment, resistències d’escalfament, canonades d’aigua i gas-oil) elaborant un complet informe de l’estat de l’equip així com la verificació dels diferents elements de protecció de la mateixa, realitzant revisió d’alarmes i verificació dels sistemes d’ancoratge i cablejat tant de potència com de maniobra de sistema, proposant a el client si així es requereix el preceptiu pressupost per esmenar com més aviat les anomalies que es detectin.

 

Amb independència de la funcionalitat de l’equip es poden afegir a aquestes tasques les que correspondrien a la substitució de fungibles (oli, anticongelant, filtres d’oli, gasoil i aire), sempre sota les directrius que recomanen els fabricants dels equips per rang d’hores o de temps segons el que procedeixi en cada cas.

Depenent de el grau de seguretat que els clients desitgin incorporar als seus equips, disposem de contractes de manteniment que abasten tots els rangs des d’una revisió anual fins revisions mensuals dels generadors en els casos més crítics, podent fins i tot contractar un servei d’atenció personalitzada 24 hores per a la resolució d’avaries que es puguin produir de manera intempestiva.

MANTENIMIENTO DE GENERADORES, S.L

Polígono Industrial el Congost
Avda. El Congost, 4-6 nave 9
08760 MARTORELL (Barcelona)
Espanya

CONTACTA'NS

Tel: +34 937.745.230
Fax: +34 937.745.231
mantgrup@mantgrup.com

5 + 4 =