937 74 52 30 mantgrup@mantgrup.com

MANTENIMIENTO DE GENERADORES S.L.

Grups electrògens

POLÍTICA AMBIENTAL

La protecció del Medi Ambient ocupa un lloc destacat dins dels objectius de l’empresa.

MANTENIMENT DE GENERADORS, S.L conscient de la responsabilitat ambiental que origina el desenvolupament de les seves activitats, En relació i per a l’abast, «Manteniment de grups electrògens» l’organització es compromet a:

  • Considerar la protecció del Medi Ambient com una important responsabilitat de direcció i vetllar perquè aquesta es dugui a terme a través de metes i directrius concretes de comportament en totes les funcions i àrees de la nostra activitat. La protecció del medi ambient exigeix ​​de tots nosaltres un compromís responsable.
  • Treballar per la millora contínua i la prevenció de la contaminació, a través dels nostres objectius i fites ambientals, així com , la realització d’auditories internes i externes que ens garanteixen el manteniment i la millora contínua del nostre sistema de gestió ambiental contribuint a la conservació i respecte al medi ambient.
  • Promoure la formació sensibilització, participació i comunicació ambiental, a tots els treballadors, fent-la extensible a proveïdors i subcontractistes, per aconseguir entre tots un major compromís ambiental, fomentant la seva integració activa i treball en equip.
  • Complir la normativa ambiental. L’empresa es compromet al compliment de la legislació ambiental vigent, que li sigui d’aplicació per raó d’activitat i ubicació geogràfica, així com els requisits que l’organització subscrigui relacionats amb els seus aspectes ambientals.
  • Implantar mesures de prevenció, control i correcció, encaminades a disminuir l’impacte ambiental derivat de la nostra activitat:
  • Buscant l’ús més eficient i racional possible dels recursos naturals i les matèries primeres necessàries per al desenvolupament del nostre servei, posant especial atenció en l’estalvi energètic i el consum d’aigua.

La Política Medi Ambiental es comunica a tots els empleats, subcontractistes i proveïdors i roman a disposició dels clients que vulguin conèixer-la. Per assegurar la conformitat amb la nostra política ambiental, la direcció general ha establert i implantat un Sistema de Gestió Ambiental d’acord amb la Norma UNE-EN-ISO 14001: 2004

MANTENIMIENTO DE GENERADORES, S.L

Polígono Industrial el Congost
Avda. El Congost, 4-6 nave 9
08760 MARTORELL (Barcelona)
Espanya

CONTACTA'NS

Tel: +34 937.745.230
Fax: +34 937.745.231
mantgrup@mantgrup.com

15 + 14 =